Codi ètic – Estatuts

CODI ÈTIC

 

CLUB BASQUET SANT POL  07

DEFINICIÓ I FINALITAT DEL CODI ÈTIC

Què es?

El codi ètic recull la declaració dels valors i principis d’actuacions que subscriu el club, i estableix conseqüentment un conjunt d’orientacions per a que la conducta de tots els seus membres respongui a aquests fonaments ètics.

Per què serveix?

La finalitat del codi és promoure i garantir de manera eficaç la pràctica ètica de tots els seus membres, d’ acord amb els principis d’actuació del club.

El codi pretén ser una eina que serveixi a tots els membres que formen el club (jugadors/es, entrenadors/es, pares/mares, col·laboradors/es, voluntaris/es, junta) per a la reflexió i l’orientació ètica en tots els àmbits: entrenaments i competició esportiva, jornades, festes, treball en equip, reunions de la junta i socis/es, comportament de l’afició i gestió en la pista.

Per què és necessari?

Les institucions esportives expressen cada vegada més la necessitat d’assegurar un entorn esportiu ètic, que previngui conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària.

Per tal de contribuir-hi, el club reconeix i desitja promoure el potencial educatiu que posseeix l’esport. La formació esportiva és un entorn adient per fomentar els valors ètics, que consolidin la infància i adolescència actituds essencials per al seu creixement com a persona.

Com s’ha elaborat?

El present codi s’ha basat en les principals premisses de recomanacions establertes per diferents organismes esportius de referència en l’àmbit internacional.

 • Juga sempre d’acord a les
 • Evita les trampes, accions incorrectes, cops, …

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

El Bàsquet Sant Pol 07 té com a finalitat la formació esportiva de nens, nenes i joves mitjançant la qual contribueix al seu desenvolupament integral com a persones, fomentant els valors i actituds orientats a la responsabilitat, la solidaritat, convivència i treball en equip.

És per això que el club es compromet a transmetre i fomentar els següents valors esportius:

 • El respecte per a tots els que fan possible la pràctica esportiva. Companys/es, entrenadors/es, equip rival, àrbitres, afició, pares/mares, col·laboradors/es, junta i voluntaris.
 • L’esforç personal i treball en
 • El joc net i l’acceptació de les normes que regeixen la pràctica

Per això, el club treballarà per:

 • Donar a conèixer el codi ètic entre els seus esportistes, entrenadors/es, socis/es, col·laboradors/es, voluntaris/es i entorn socioesportiu.
 • Donar-li l’atenció i dedicació necessària al seu programa formatiu a l’educació en valors, per promoure entre el/les esportistes una actitud i comportament ètics.
 • Disposar les mesures necessàries per possibilitar i fomentar l’actuació ètica entre tots els seus membres, i actuar de forma eficaç, amb rigor i sense excepció, davant casos que transgredeixen seriosament el codi ètic.
 • Promoure els valors ètics en l’esport, en tots els seus àmbits de servei i a través d’accions conjuntes amb altres clubs o entitats

CODI ÈTIC

Dels/les esportistes:

 • Fes de cada trobada esportiva un oment especial per compartir i gaudir amb els/les
 • Reconeix a l’equip rival i a l’àrbitre/a el seu esforç i l’oportunitat que et donen de competir, sortint al costat d’ells/elles a la
  • Juga sempre d’acord a les
  • Evita les trampes, accions incorrectes, cops, …
  • Respecta en tot moment a l’àrbitre/a i als/les
  • No protestis, t’enfrontis o menyspreïs, amb gestos o paraules, a cap contrari o a l’àrbitre/a, per cap de les seves accions o
  • Juga per al teu equip i sigues bon/a company/a.
  • Col·labora amb el cos tècnic i els companys/es en el que calgui, donant sempre el millor de tu en benefici del
  • Sigues esportiu/va i solidari/a amb l’oponent.
  • Si en una jugada, ocasiones algun dany a un/a jugador/a, apropa-t’hi per interessar-te pel seu estat, així com per ajudar-lo/la a aixecar-se, si es troba en condicions de fer-ho accepta la nostra
  • Sigues sincer/a amb tu mateix i amb l’equip. Davant de qualsevol limitació, lesió o situació que t’impedeixi estar en plenes condicions comunica-ho, i confia en el teu entrenador/a.
  • Sigui quin sigui el resultat del partit, accepta’l amb
  • Representa al teu club i l’esport que practiques amb bona conducta, en tot moment i lloc, i amb qualsevol.Abans i després de cada trobada, saluda a cadascun/a i al públic, son les persones que fan possible que gaudeixis.

  Del cos tècnic:

  • Fomenta la formació integral del/a jugador/a. Concedeix importància tant a les competències tècniques com a les socials i ètiques, respectant cada etapa d’aprenentatge de la
  • Dóna la mateixa importància tant a la formació com al rendiment esportiu.
  • Garanteix que tots els membres de l’equip tinguin l’oportunitat de jugar participant en la competició.
  • Incentiva i corregeix als/les jugadors/es a través d’una comunicació constructiva i respectuosa, evitant comparacions, el descoratjament i la menysvaloració dels/les
  • No forcis, no pressionis o obliguis a participar a cap jugador/a que no estigui en òptimes condicions a fer-ho. Garanteix el seu benestar. Promou i educa els hàbits
  • Observa el protocol de conducta en totes les trobades esportives: salutacions, abans i després de cada trobada
  • La teva actitud ha de ser serena durant el
  • Respecta a l’afició.
  • Fomenta el diàleg entre els/les jugadors/es per compartir els objectius formatius i valorar el seu procés i possibilita la informació als
  • El bàsquet és un esport d’equip. Fomenta el joc en equip i evita el joc en solitari.

   

  Dels pares i mares:

  • Facilita en la mesura que sigui possible la pràctica esportiva del teu/teva fill/a, sense obligar-lo o pressionar-lo. L’esport és un dret, no una obligació.
  • Reforça la importància dels valors en l’esport (respecte, esforç i treball en equip).
  • Col·labora amb la tasca dels/les entrenadors/es del teu/teva fill/a. No tendeixis a substituir-lo/la.
  • Acudeix al coordinador/a esportiu/va de la junta per abordar qualsevol assumpte amb la situació del teu/teva fill/a o del seu
  • Fomenta la companyia en l’equip i les famílies.
  • Anima amb respecte i esportivitat qualsevol acte del
  • No emetis     crítiques     despectives    o     insults    als/les    esportistes, entrenadors/es, àrbitres o a l’afició de l’equip
  • Aplaudeix les bones accions de cada
  • Celebra els punts del teu equip sense humiliar al
  • Recolza en la promoció d’una afició esportiva i en la prevenció de la violència a les graderies.

   

  De la junta directiva del club: 

  • Oferir al cos tècnic els recursos i formació necessària per incorporar en el seu treball totes les mesures i valors que comporta la implantació d’aquest codi ètic.
  • Mostrar i difondre públicament el compromís del club per l’educació en valors ètics.
  • Promoure activitats extraordinàries en les quals es difongui, potenciï i promocioni el present codi ètic.
  • Implementar, potenciar i vetllar pel compliment d’un sistema de control intern de qualitat que inclogui totes les actuacions i pautes que es recullen en el codi ètic del club.