Protocol Covid 19 competicions BSP07

      LA DE  REOBERTURA D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES    

1.-Mesures de limitació d’accés i aforament

1.1 Presa de temperatura

1.2 Full d’autoresponsabilitat grupal i individual

1.3 Zones d’entrada i sortida

1.4 Registre de persones que entren a la instal·lació

2.- Normes bàsiques de prevenció i higiene

2.1 Neteja i desinfecció de la instal·lació

2.2 Neteja i desinfecció de material

2.3 Qui és la persona responsable de la neteja i desinfecció

2.4 Amb quina freqüència es netejarà freqüència, responsable…

3.- Mesures d’organització interna i protecció dels participants i personal

tècnic

3.1 Protocol en cas de simptomatologia

3.2 Organització i circulació pels espais

3.3 Ús de vestidors i dutxes

3.4 Responsables que es compleixin les mesures

3.5 Horaris

3.6 Puntualitat

3.7 Altres aspectes organitzatius

4.- Annex: Cartells que es penjaran per la instal·lació.

 

 

1.-Mesures de limitació d’accés i aforament

1.1 Presa de temperatura

Al arribar l’equip al pavelló es realitzarà una entrada esglaonada i s’entrarà tot l’equip junt, amb la mascareta posada, on es comprovarà primerament la temperatura i en cas que sigui la correcte (<37’5ºC) es posarà l’hidrogel de mans i s’accedirà a la pista.

1.2 Full d’autoresponsabilitat grupal i individual

Per poder accedir al pavelló, tan a la pista com a la grada, s’haurà de portar el paper de responsabilitat penjat a la web de l’Ajuntament a l’enllaç, o a la web del Bàsquet Sant Pol 07 al següent enllaç. Aquest document s’haurà d’entregar al conserge del pavelló o al entrenador o qualsevol responsable del club.

En cas de ser competició esportiva federada, no farà falta en cap cas, ja que s’ha acceptat el consentiment federatiu.

1.3 Zones d’entrada i sortida

Per poder accedir a la pista, dirigir-se a la porta blava del darrere.

Un cop finalitzada l’activitat i s’hagin canviat les vambes de pista per les d’exterior es procedirà a la recollida de jugadors/es, un equip sortirà per la porta més pròxima als lavabos de noies i l’altra per la del lavabo de nois, depenent de la pista en la que s’hagi entrenat.

Per accedir al despatx s’haurà de demanar cita prèvia i el responsable s’encarregarà d’anar a buscar la persona a la sortida d’emergència de la part de darrere, se li prendrà la temperatura, es posarà el gel hidroalcohòlic i es mantindrà sempre les distancies i en tot moment s’haurà d’anar amb mascareta.  La sortida es realitzarà per la mateix entrada.

1.4 Registre de persones que entren a la instal·lació

Tots els entrenadors portaran un registre d’assistència als entrenaments, a part del document de responsabilitat.

En cas de ser equip visitant, s’haurà d’enviar la llista de jugadors i equip tècnic de pista, juntament amb els assistents a la grada al correu: coordinacio.cbsantpol07@gmail.com, aquesta llista s’haurà d’enviar abans del dijous d’aquella setmana.

No estarà permesa l’entrada de gent a la grada.

 

2.- Normes bàsiques de prevenció i higiene

2.1 Neteja i desinfecció de la instal·lació

La neteja i desinfecció de la instal·lació anirà a càrrec del responsable de la instal·lació.

2.2 Neteja i desinfecció de material

El material es desinfectarà amb productes aprovats com a

Bactericides.

2.3 Qui és la persona responsable de la neteja i desinfecció

La neteja i desinfecció del material anirà a càrrec de l’entrenador, així quan arribi el següent es trobarà el material net.

2.4 Amb quina freqüència es netejarà freqüència

Es netejarà sempre que hi hagi un canvi de grup i així es trobaran el material net.

 

 

3.- Mesures d’organització interna i protecció dels participants i personal tècnic

3.1 Protocol en cas de simptomatologia

El responsable sanitari en cas d’acció contactar amb Albert Gómez, President del Club, 667596057.

Si hi ha un jugador/a d’un equip que ha donat positiu –> cal que tot l’equip estable es confini 10 dies i que cada un avisi al seu CAP per tal de fer la PCR. L’equip estable caldrà quarantena de 10 dies. En cas de algun dels jugadors/es surti positiu, caldrà seguir amb la quarantena i fer estudi de contactes a través del seu CAP.

Si algun convivent d’un jugador/a dóna positiu –> és el jugador que es contacte i per tant, només el jugador haurà de fer quarantena. Com a contacte estret al jugador se li haurà de fer la PCR i en cas de ser positiu si que caldria que l’equip fes la quarentena.

Si durant l’entrenament es detecta alguna simptomatologia es posarà al jugador/a en qüestió al vestuari d’àrbitres mentre s’avisa a la família per efectuar la seva recollida.

3.2 Organització i circulació pels espais

3.2.1 Organització

El personal tècnic haurà de portar mascareta en tot moment, al igual que tot aquella persona que no estigui

realitzant l’activitat a la pista.

Cada equip serà un nucli propi, que no canviarà d’ell a no ser que sigui necessari i sempre es portarà un registre d’aquest.

3.2.1 Circulació d’espais

Un cop entri el grup de jugadors/es aniran a la seva pista, aniran al banc que tinguin destinat on podran deixar les motxilles, l’aigua i es canviaran les sabates del carrer per vambes de pista.

Al acabar l’activitat l’equip anirà al banc contrari per poderse canviar les vambes i realitzar la sortida. En el cas dels petits/es, l’entrenador realitzarà la recollida com a l’escola. Per accedir a la grada s’haurà d’asseure’s a una zona predeterminada i no podrà moure’s fins al final de l’activitat.

3.3 Ús de vestidors i dutxes

Només es podran utilitzar els vestuaris en cas que s’hagi realitzat un partit i només es podran utilitzar per dutxar-se, no per canviar-se prèviament.

3.4 Responsables que es compleixin les mesures adoptades

Els responsables de l’activitat seran els entrenadors i entrenadores

3.5 Horaris

Els horaris del Bàsquet Sant Pol 07 el trobareu en el següent enllaç.

3.6 Puntualitat

Es prega màxima puntualitat tan en l’entrada com a la recollida per tal de facilitar l’activitat. En cas d’arribar tard es demana que s’avisi al entrenador per poder realitzar degudament el protocol.

En cas de venir per partit, es demana que entri l’equip visitant en conjunt per tal de realitzar la correcta presa de temperatura i aplicació d’hidrogel; Es podrà accedir fins a 30 minuts abans al pavelló si és primer partit o 15 min abans si és partits continuistes (Els temps poden variar depenent dels partits previs).

3.7 Altres aspectes organitzatius

En cas de dubte sobre el protocol es demana que us poseu en contacte amb l’ajuntament o el responsable de l’activitat,

Albert Gómez, president del Club Bàsquet Sant Pol 07,

 

4.- Annex: Cartells que es penjaran per la instal·lació.