Protocol de lesions

COL·LECTIU A

Jugadors/es (Cadets, Infantils, Pre-Infantils, Mini, Pre-Minis i Escoles de Bàsquet amb dret a competició oficial)

Asseguradora: FIATC

– Pòlissa 57/148 (GRUP 1)
– Cobertures
– Protocol d’actuació en cas d’accident
– Comunicat d’accident
– Quadre Mèdic

 

COL·LECTIU B

Entrenadors/es, Delegats/des, Directors/es Tècnics/ques, Directius/ves (Totes les Categories)
Jugadors/es (Sènior, Sots-25, Sots-21, Júniors i Lleure de Clubs)

Asseguradora: FIATC

– Pòlissa 57/149 (GRUP 1)
– Cobertures
– Protocol d’actuació en cas d’accident
– Comunicat d’accident
– Quadre Mèdic

 

Escoles de Bàsquet sense dret a competició oficial

Asseguradora: FIATC

– Pòlissa 57/148 (GRUP 2)
– Cobertures
– Protocol d’actuació en cas d’accident
– Comunicat d’accident
– Quadre Mèdic